Izdrukāt

Katru gadu Īpašuma departaments veic Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu – bērnudārzu un skolu – ēku tehniskā stāvokļa apsekošanu.

Tehniskās apsekošanas kopsavilkumi: